český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Vyfukovací sprej na odstraňování prachu – NEUTRALENE® SD – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/03/09 14:47

VYFUKOVACÍ SPREJ NA ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU

INERTNÍ, SUCHÝ, NEHOŘLAVÝ PLYN

ODSTRAŇUJE VLHKOST, ČÁSTEČKY, PRACH NA

OPTICE, ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, HODINÁCH

FOTOGRAFICKÝCH A KINEMATOGRAFICKÝCH PŘÍSTROJÍCH

MĚŘICÍCH A ANALYTICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, REPROGRAFICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZARUČENĚ BEZ DIMETHYLETHERU A BEZ PROPAN-BUTANU

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

 

 

POPIS

Pomocník při čištění, pomáhá odstraňovat veškeré stopy vlhkosti, prachu nebo cizích tělísek na špatně přístupných místech, ve složitých mechanismech, nebo místech zvláště citlivých na čisticí rozpouštědla.
Zajišťuje čisté a účinné vyfoukání, bez ztráty tlaku.
Bezpečný, nehořlavý přípravek.
Lze používat na přístroje, které jsou v chodu.
Zaručeně bez dimethyletheru a bez propan-butanu.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Optické čtečky
Elektronické systémy
Fotografické a kinematografické přístroje
Kancelářské vybavení, klávesnice, monitory, myši
Telefonická zařízení, čtečky DVD
Analytická laboratorní zařízení
Tiskárny
Hodinářské mechanismy
Letecký a kosmický průmysl
Trackball

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Netřepejte se sprejem před použitím.
Stříkejte ze vzdálenosti 20 cm od povrchu, který chcete očistit.
Aplikujte pomocí krátkých střiků.
Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální

Plyn

-

Barva

  Vizuální

Neobsahuje

-

Zápach

  Čichový vjem

N/A

-

Měrná hustota

ISO 12,185

1200

kg/m3

Rozpustnost ve vodě

  -

Zcela nerozpustný

-

Číslo kyselosti

  EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Zbytek po odpaření

  NF T 30-084

0,00

%

Koroze měděného pásku

ISO 2160

1a

kotace

Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku

  ISO 2719

N/A

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

nehořlavý

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

nevýbušný

°C

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

nevýbušný

°C

Obsah výbušných, hoření podporujících a hořlavých látek

 

Nařízení CLP

 

žádný

 

-

Čistota

-

100

%

Netěkavý odpad

-

0

%

Tenze páry při 20 °C

-

5,7

bar

Potenciál poškozovat ozonovou vrstvu ODP

-

0

-

 

BALENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     Sprej 650 ml

Vyfukovací sprej na odstraňování prachu. Inertní, suchý, nehořlavý plyn, bez vysoce hořlavého propan-butanu. Na citlivých materiálech odstraňuje vlhkost, částečky, prach. vyfukovací sprej, foukací sprej na odstraňování prachu, vyfukovací sprej, vyfukovací sprej na odstraňování prachu, vyfukovací sprej suchý plyn, nehořlavý vyfukovací sprej, vyfukovací odstraňující prach, foukací odstraňovač prachu, foukací sprej ibiotec. Dodavatelé nehořlavých vyfukovacích přípravků. Dodavatelé foukacích sprejů. Vyfukovací tlaková nádoba. Foukací sprej odstraňovač prachu na suchý plyn. vyfukovací odstraňovač prachu na suchý vzduch. foukací odstraňovač prachu. Foukací odstraňovač prachu na elektroniku. foukací odstraňovač prachu na klávesnici. Foukací odstraňovač prachu na optiku. Foukací odstraňovač prachu na fotografické přístroje. Foukací sprej na sušení. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE